Nagelstudio Pink Opleidingsvoorwaarden:

 

1. Inschrijven

 • Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor opleidingen, trainingen en workshops bij Nagelstudio Pink.
 • Voor de Nagelstylingopleidingen (Allround, Gel, Acryl en AcryGel Nailtechnician) geldt geen specifieke vooropleiding.
 • Voor de Trainingen en/of Workshops gelden wel een vooropleiding, basis Allround, Gel, Acryl of AcryGel opleiding (van Nagelstudio Pink of een andere nagelopleidingscentrum). Tenzij anders staat vermeld.
 • Een cursist kan zich via de mail inschrijven voor een opleiding, training en/of workshop. Het mailadres is: nagelstudiopink@gmail.com. De cursist ontvangt dan een inschrijfformulier die volledig ingevuld moet worden.
 • Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen en zich dan in te schrijven voor een opleiding, training en/of workshop.
 • Bij een inschrijving voor een Nagelstylingopleiding wordt een aanbetaling van 20% van het totale bedrag gevraagd. Alleen dan is de inschrijving definitief. Het restant bedrag dient voor de startdatum van de opleiding te zijn voldaan, tenzij er een termijnbetaling is afgesproken.
 • Bij een inschrijving voor een training en/of workshop dient de cursist het volledige bedrag te voldoen voor de startdatum. Alleen dan is de inschrijving definitief.
 • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij Nagelstudio Pink binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst.
2. Betalingen
 • Een opleiding, training en/of workshop dient d.m.v. bankoverschrijving te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn aan Nagelstudio Pink.
 • In goed overleg kan de cursist de nagelstylingopleiding, training en/of workshop ook voldoen per pinbetaling of contant bij Nagelstudio Pink binnen de gestelde of afgesproken betalingstermijn.
 • Termijnbetaling is ook een mogelijkheid. Hiervoor zijn aparte voorwaardes.
 • Betalingen dienen voor aanvang van de nagelstylingopleiding, training of workshop volledig voldaan te zijn, binnen de gestelde betalingstermijn aan Nagelstudio Pink. Bij te late betaling, zijn kosten verschuldigd aan Nagelstudio Pink. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van te laat betalen wordt geweigerd tot de nagelstylingopleiding, training of workshop tot dat de achterstand inclusief kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

3. Termijnbetaling

 • In overleg is het mogelijk om een nagelstylingopleiding te betalen in termijnen.
 • Een training en/of workshop kan niet worden betaald in termijnen.
 • Voor termijnafspraken dient er een apart formulier ingevuld en ondertekend te worden.
 • De termijnbetalingen dienen te worden voldaan d.m.v. een bankoverschrijving o.v.v. het factuurnummer binnen de gestelde of afgesproken termijndatum.
 • In overleg kunnen de termijnen ook per pintransactie of contant worden voldaan (vóór de les) bij Nagelstudio Pink.
 • Kan de cursist zich niet aan de termijnafspraken houden om wat van reden dan ook, dan vervalt per direct de termijnovereenkomst. Er kan dan ook geen les gevolgd worden tot dat het volledige bedrag is voldaan aan Nagelstudio Pink.  De gemiste les of lessen kunnen niet worden ingehaald.
4. De regels tijdens de lesdagen
 • Op de eerste lesdag van de Nagelstylingopleidingen krijgt de cursist haar lespakket overhandigd en tevens volgt er dan ook een uitleg over de opleiding en het productenpakket.
 • Tijdens de lesdagen is het niet toegestaan om te filmen met een camera of mobiele telefoon. Foto's maken is wel toegestaan in overleg (eigen werk is natuurlijk toegestaan). Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat opleidings gerelateerde foto's die gepost worden op social media, om Nagelstudio Pink daarin te taggen of vermelden.
 • Tijdens de lesdagen is er voor de cursist en haar/zijn model koffie, thee en fris te krijgen. Ook lunch (als dat van toepassing is) wordt aangeboden. Graag hoor ik als er iemand met allergieën, etc. zit.
 • De cursist dient elke lesdag haar/zijn producten, penselen en tools mee te nemen. Ook neemt de cursist altijd een handdoek, lesboek en pen/papier mee. Nagelstudio Pink stelt wel een tafellamp en UV lamp ter beschikking. Komt de cursist een product te kort, dan kan zij/hij die bij Nagelstudio Pink ter plekken kopen.
 • Bij trainingen en workshops worden producten beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld. Wel is het verplicht om eigen penselen en tools mee te nemen. Kom je penselen te kort, dan kunnen die terplekke gekocht worden.
 • De cursist dient elke lesdag op tijd aanwezig te zijn. Verloren tijd wordt niet ingehaald.

5. Het verzetten/annuleren van lesdagen

 • De cursist verbind zich tot het volgen van alle bij de Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) behorende lessen. Het is mogelijk om bij de Allround Nailtechnician (12 dagen) om 2 dagen te verzetten en bij de Gel, Acryl en AcryGel Nailtechnician (6 dagen) is het mogelijk om 1 dag te verzetten. Dit dient schriftelijk bekend te zijn bij Nagelstudio Pink.
 • De cursist moet 24 uur voor aanvang van de lesdag telefonisch of schriftelijk (via de mail; nagelstudiopink@gmail.com) de les annuleren en verzetten. Valt dit niet binnen de 24 uur dan is deze lesdag niet meer in te halen en komt te vervallen.
 • Bij meer dan de toegestane aantal verschoven lesdagen wordt € 25,- excl. btw administratiekosten gerekend bij elke volgende verschuiving.
 • Nagelstudio Pink is ten alle tijden gerechtigd om lesdagen te wijzigen of annuleren zonder dat de cursist daar aanspraak of recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster telefonisch of schriftelijk (via mail; nagelstudiopink@gmail.com) medegedeeld.
 • Er worden geen Nagelstyling (Allround, Gel, Acryl en AcryGel Nailtechnician) lessen georganiseerd op zon- of feestdagen.

6. Het annuleren van een opleiding, training of workshop

 • Het annuleren van een opleiding, training of workshop kan alleen schriftelijk via de mail; nagelstudiopink@gmail.com. De annulering is pas geldig wanneer deze is bevestigd door Nagelstudio Pink. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag (ma t/m vrij), wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.
 • Wordt er door de deelnemer een training en/of workshop tot 2 (werk)dagen voor de startdatum geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde training en/of workshop wordt volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer een andere datum kiest.
 • Wordt er door de deelnemer een training en/of workshop 2 (werk)dagen of minder voor de startdatum geannuleerd, dan is de deelnemer het volledige trainings- en/of workshopgeld verschuldigd / kwijt aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.
 • Wordt er door de deelnemer tot 1 maand voor de startdatum een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde aanbetaling wordt volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.
 • Wordt er door de deelnemer 1 maand tot 8 (werk)dagen voor de startdatum een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician)  geannuleerd, dan is de cursist alleen de aanbetaling van 20% kwijt / verschuldigd aan Nagelstudio Pink.
 • Wordt er door de deelnemer 7 tot 2 (werk)dag voor de startdatum een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcrylGel Nailtechnician) geannuleerd, dan is de cursist 50% van het overige totale bedrag exclusief de aanbetaling verschuldigd aan Nagelstudio Pink.
 • Wordt er door de deelnemer 2 (werk)dagen of minder een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) geannuleerd, dan is de deelnemer het volledige opleidingsbedrag verschuldigd aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.
 • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende opleiding, training en/of workshop.

7. Annuleren en wijzigen van Nagelstylingopleidingen, trainingen en workshops door Nagelstudio Pink

 • Bij onverhoopte annuleringen van trainingen en/of workshops door Nagelstudio Pink wegens te weinig aanmeldingen, overmacht of andere reden, worden betalingen per omgaande en volledig terug betaald, tenzij de deelnemer een andere datum kiest.
 • Bij onverhoopte annuleringen van lesdagen van een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) door Nagelstudio Pink wegens ziekten, overmacht of andere reden, wordt altijd in gehaald. Hier wordt dan een nieuwe datum voor ingepland.
 • Nagelstudio Pink behoudt zich het recht om ten aanzien van Nagelstylingopleidingen, trainingen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

8. Inschrijving omzetten naar een andere datum, opleiding, training of workshop

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician). Hiervoor wordt € 25,- administratiekosten gerekend.
 • Het is tot 2 (werk)dagen voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician). Hiervoor wordt 50% van het totale opleidingsbedrag gerekend.
 • Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang is het niet meer mogelijk om uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician). Wilt u toch deelnemen op een andere datum of naar een andere Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician), dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld opnieuw verschuldigd aan Nagelstudio Pink. Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician). Dit dient uiterlijk 1 (werk)dag voor aanvang geregeld te worden.

9. Oefenmodellen

 • Tijdens een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) dient de cursist elke lesdag een model mee te nemen, tenzij anders vermeld op het lesrooster. Per les kan het verschillen wat van type oefenmodel u nodig hebt, bijvoorbeeld een nagelbijter, een nabehandeling, etc.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van oefenmodellen. Zorg dat u ook reservemodellen heeft.
 • Oefenmodellen dienen 16 jaar of ouder te zijn.
 • Een oefenmodel mag geen nagelstyliste, nageldocent of iemand anders uit de nagelbranche zijn. Bij twijfel kan het oefenmodel weggestuurd worden. De cursist dient dan op een oefenhand of -vinger te werken.
 • Mocht het oefenmodel van de cursist af te zeggen, dan is dit geen reden om de les te annuleren. Zorg dan eerst voor een nieuw oefenmodel d.m.v. een oproep op Facebook of andere social media. Nagelstudio Pink zal dit bericht dan ook delen op social media. Heeft de cursist dan als nog geen model, dan kan hij/zij werken op een oefenhand of -vinger.
 • Oefenmodellen hebben niks te zeggen over het feit wat er op hun nagels komt of hoeveel nagels er gedaan worden tijdens de lessen. Dus bespreek dit goed met uw model wat er gaat gebeuren met haar nagels. Wilt u toch nagels afmaken of veranderen van u model, dit dient u thuis verder te doen en niet tijdens de les.

10. Certificaten en examens

 • Bij elke afgerond onderdeel van een Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician) krijgt de cursist een certificaat.
 • Heeft de cursist van alle onderdelen een certificaat behaald, dan mag de cursist examen doen. Het examen wordt afgenomen door Nagelstudio Pink zelf op een afgesproken datum. Het examen bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte waar een model voor nodig is. Slaagt de cursist voor deze examen, dan krijgt hij/zij een Certificaat van de gevolgde Nagelstylingopleiding (Allround, Gel, Acryl of AcryGel Nailtechnician).
 • De cursist kan zich ook opgeven voor het landelijk examen van Het Nagelgilde. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op hun website; www.nagelgilde.nl.
11. Aansprakelijkheid
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, beschadigingen, diefstal van aan de cursist of oefenmodel toebehorende voorwerpen, materialen of persoonlijke bezittingen.
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan nagels van een oefenmodel door toe doen van de cursist.
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweeg brengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Nagelstudio Pink aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.
 • Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld of vergoed.
 • De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

12. Klachten

 • Nagelstudio Pink heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde Nagelstylingopleiding, training en/of workshop schriftelijk worden gericht aan: nagelstudiopink@gmail.com of per post aan:

           Nagelstudio Pink

           Vera Langeslag

           Lexmondplaats 86

           6843 HM Arnhem

 • Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum, vertrouwelijk worden behandeld.

13. Adviezen

 • Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste.
 • Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen.
 • Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.