Maatregelen rond het Coronavirus:

 

 • Zowel cursist als model dienen bij binnenkomst eerst hun handen te wassen in de keuken en gelijk te gaan zitten in het leslokaal. Alcoholgel is ook aanwezig.
 • Eventuele jassen ophangen aan de kapstok.
 • Cursisten dienen tijdens de praktijklessen handschoenen te dragen. Omdat cursist en model vaak familie/vrienden zijn is een mondkapje een optie. Er zijn mondkapjes aanwezig (1 per persoon per les).
 • Cursisten zitten 1,5 meter uit elkaar en er zullen maximaal 3 cursisten aanwezig zijn in een les, om dit te kunnen waarborgen.
 • Voorlopig (indien van toepassing) zelf lunch meenemen. Wel is er koffie, thee, fris en verpakte snacks aanwezig. Tijdens de les kan de cursist dit zelf pakken. Ook voor haar model, zodat die kan blijven zitten en er geen drukte ontstaat in de keuken.
 • Ben je ziek, verkouden, koorts, etc., blijf dan thuis. Omdat het een bijzondere situatie is op moment kunnen die lessen gewoon worden ingehaald. Kom je toch en ik constateer dat je ziek bent, dan wordt de les geweigerd en kan deze les niet worden ingehaald!
 • Is je model ziek, verkouden, koorts, etc., laat haar dan thuis. Probeer een ander model te regelen. Lukt dit niet, dan kan er altijd nog op een kunstvinger worden gewerkt. Kom je toch met een ziek model in de les, dan wordt de les geweigerd en kan deze les niet worden ingehaald!
 • Op het einde van elke praktijkles dienen instrumenten (voordat je ze inpakt), UV- lampen, tafellampen, armsteunen en tafels gedesinfecteerd/schoon gemaakt worden. Desinfectie en schoonmaakmiddelen zijn aanwezig in het lokaal. Ook de prullenbakjes dienen te worden geleegd.

 

Ik verzoek iedere cursist/model zich aan deze maatregelen te houden, zodat de lessen veilig door kunnen gaan.

Nagelstudio Pink Opleidingsvoorwaarden:

 

1. Inschrijven

 • Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor opleidingen, trainingen en workshops bij Nagelstudio Pink.
 • Voor de Nagelstyling opleidingen (Gel, Acryl, AcryGel en BIAB) geldt geen specifieke vooropleiding. Wel is een VMBO/MBO denkniveau gewenst en een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Voor de Trainingen en/of Workshops gelden wel een vooropleiding, tenzij anders staat vermeld. Met vooropleiding wordt een basis nagelstyliste opleiding bedoeld van bijvoorbeeld Nagelstudio Pink of een ander nagelopleidingscentrum. 
 • Een cursist kan zich inschrijven voor een opleiding door het invullen van het contactformulier onderaan de pagina (start)datums opleidingen en trainingen. De cursist ontvangt dan een inschrijfformulier die volledig ingevuld moet worden terug gemaild of gestuurd via post.
 • Een cursist kan zich inschrijven voor een training en/of workshop door het invullen van het contactformulier onderaan de pagina (start)datums opleidingen en trainingen. De cursist ontvangt hiervan een bevestiging en alle bijbehorende informatie over de training en/of workshop.
 • Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen en zich dan in te schrijven voor een opleiding, training en/of workshop.
 • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij Nagelstudio Pink binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst.
2. Betalingen
 • 1e betalingsmogelijkheid; Een Nagelstyling opleiding, training en/of workshop dient d.m.v. bankoverschrijving te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen aan Nagelstudio Pink. In goed overleg kan de cursist de nagelstyling opleiding, training en/of workshop ook voldoen per pinbetaling of contant bij Nagelstudio Pink ook binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen.
 • 2e betalingsmogelijkheid; Bij inschrijving van een Nagelstyling opleiding dient een aanbetaling van 20% voldaan te worden binnen 7 dagen en het restant op de 1e lesdag via pin of contante betaling. Deze betalingsmogelijkheid geld niet voor trainingen en/of workshops.
 • 3e betalingsmogelijkheid; Termijnbetaling (zie 3. Termijnbetaling).
 • Bij te late betaling, zijn kosten verschuldigd aan Nagelstudio Pink. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van te laat betalen wordt geweigerd tot de nagelstylingopleiding, training of workshop tot dat de achterstand inclusief kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

3. Termijnbetaling

 • In overleg is het mogelijk om een nagelstylingopleiding te betalen in termijnen: 

-Acryl, Gel of AcryGel Nagelstyliste opleiding € 875,- incl. btw:

  2 termijnen van € 437,50 (1e termijn is de aanbetaling).

  3 termijnen van € 291,67 (1e termijn is de aanbetaling).

 

          -BIAB Nagelstyliste opleiding € 675,- incl. btw:

            2 termijnen van € 337,50 (1e termijn is de aanbetaling).

 • Een training en/of workshop kan niet worden betaald in termijnen.
 • De termijnbetalingen dienen te worden voldaan d.m.v. een bankoverschrijving o.v.v. het factuurnummer binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen.
 • In overleg kunnen de termijnen ook per pintransactie of contant worden voldaan (vóór de les) bij Nagelstudio Pink.
 • Kan de cursist zich niet aan de termijnafspraken houden om wat van reden dan ook, dan vervalt per direct de termijnovereenkomst. Er kan dan ook geen les gevolgd worden tot dat het volledige bedrag is voldaan aan Nagelstudio Pink. De gemiste les of lessen kunnen niet worden ingehaald.

4. Nagelstyliste opleidingen:

 • Nagelstudio Pink biedt alleen losse Nagelstyliste opleidingen aan. Acryl, AcryGel, Gel en BIAB.
 • Meld de cursist zich aan voor een 2e Nagelstyliste opleidingen binnen 3 maanden, dan krijgt hij/zij 5% korting op de 2e opleiding. Deze korting wordt toegepast, omdat er een lesdag minder is en een aangepast lespakket bij zit. Dit om zo dubbele lessen en producten te voorkomen.

5. De regels tijdens de lesdagen

 • Op de eerste lesdag van een Nagelstyling opleidingen krijgt de cursist haar lespakket overhandigd en tevens volgt er dan ook een uitleg over de opleiding en het productenpakket.
 • Tijdens de lesdagen is het niet toegestaan om te filmen met een camera of mobiele telefoon. Foto's maken is wel toegestaan in overleg (eigen werk is natuurlijk toegestaan). Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat opleiding gerelateerde foto's die gepost worden op social media, om Nagelstudio Pink daarin te taggen of vermelden.
 • Tijdens de lesdagen is er voor de cursist en haar/zijn model koffie, thee, fris en een tussendoortje te krijgen.
 • De cursist dient elke lesdag haar/zijn producten, penselen en tools mee te nemen. Ook neemt de cursist altijd haar lesboek en pen/papier mee. Nagelstudio Pink stelt wel een tafellamp, armsteun en UV lamp ter beschikking.
 • Bij trainingen en workshops worden producten beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld. Wel is het verplicht om eigen penselen en tools mee te nemen. Bij inschrijving ontvangt de cursist een productenlijst.
 • De cursist dient elke lesdag op tijd aanwezig te zijn. Verloren tijd wordt niet ingehaald.
 • De cursist is verantwoordelijk voor haar/zijn model tijdens de Nagelstyling opleidingen, trainingen en workshops.

6. Het verzetten/annuleren van lesdagen

 • De cursist verbindt zich tot het volgen van alle lessen bij een Nagelstyliste opleiding. Het is mogelijk om lessen te verzetten. Per opleiding kunnen er 2 lessen worden verzet en ingehaald. Dit dient schriftelijk bekend te zijn bij Nagelstudio Pink.
 • De cursist moet 24 uur voor aanvang van de lesdag telefonisch of schriftelijk (via de mail of WhatsApp) de les te annuleren en/of verzetten. Valt dit niet binnen de 24 uur dan is deze lesdag niet meer in te halen en komt te vervallen.
 • Bij meer dan de toegestane aantal verschoven lesdagen wordt € 30,- (excl. BTW) administratiekosten gerekend bij elke volgende verschuiving.
 • Bij meer daagse Trainingen of Workshops moet de cursist 24 uur voor de lesdag aangeven deze te willen annuleren of verzetten schriftelijk via de email of WhatsApp. Nagelstudio Pink bepaald dan wanneer de cursist deze dag kan inhalen. Meer daagse Trainingen en Workshops kunnen overigens maar 1 keer worden geannuleerd of verzet. Valt dit niet binnen de 24 uur dan wordt er een boete in rekening gebracht van € 30,- (excl. BTW).
 • Nagelstudio Pink is ten alle tijden gerechtigd om lesdagen te wijzigen of annuleren zonder dat de cursist daar aanspraak of recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster telefonisch of schriftelijk (via de mail) medegedeeld.
 • Cursisten die niet verschijnen op een lesdag tijdens een Nagelstyliste opleiding, Training en/of Workshop om wat van reden dan ook, kunnen die les, training en/of workshop niet meer inhalen. In het geval van een training en/of workshop is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd/kwijt aan Nagelstudio Pink.
 • Er worden geen Nagelstyliste opleidingen, Trainingen en Workshops georganiseerd op feestdagen.

7. Het annuleren van een opleiding, training of workshop

 • Het annuleren van een Nagelstyliste opleiding, Training of Workshop kan alleen schriftelijk via de mail. De annulering is pas geldig wanneer deze is bevestigd door Nagelstudio Pink. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag (ma t/m vr), wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt. 
 • Wordt er door de cursist een Training en/of Workshop tot 2 (werk)dagen voor de startdatum geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde training en/of workshop wordt volledig gerestitueerd.
 • Wordt er door de cursist een training en/of workshop 2 (werk)dagen of minder voor de startdatum geannuleerd, dan is de cursist het volledige trainings- en/of workshopgeld verschuldigd/kwijt aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.
 • Wordt er door de cursist tot 1 maand voor de startdatum een Nagelstyliste opleiding geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde aanbetaling wordt volledig gerestitueerd.
 • Wordt er door de cursist 1 maand tot 8 (werk)dagen voor de startdatum een Nagelstyliste opleiding geannuleerd, dan is de cursist alleen de aanbetaling van 20% kwijt/verschuldigd aan Nagelstudio Pink.
 • Wordt er door de cursist 7 tot 2 (werk)dag voor de startdatum een Nagelstyliste opleiding geannuleerd, dan is de cursist 50% van het overige totale bedrag exclusief de aanbetaling verschuldigd aan Nagelstudio Pink.
 • Wordt er door de cursist 2 (werk)dagen of minder een Nagelstyliste opleiding geannuleerd, dan is de cursist het volledige opleidingsbedrag verschuldigd aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend. 
 • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende Nagelstyliste opleiding, Training en/of Workshop.
 • Wordt er door de cursist tussentijds (de al lopende opleiding) de Nagelstyliste opleiding geannuleerd om wat van reden dan ook, dan is de cursist het volledige opleidingsbedrag verschuldigd/kwijt aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.
 • Wordt er door de cursist tussentijds (de al lopende training of workshop) een meerdaagse training of workshop geannuleerd om wat van reden dan ook, dan is de cursist het volledige training of workshop bedrag verschuldigd/kwijt aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.

8. Annuleren en wijzigen van Nagelstylingopleidingen, trainingen en workshops door Nagelstudio Pink

 • Bij onverhoopte annuleringen van Trainingen en/of Workshops door Nagelstudio Pink wegens te weinig aanmeldingen, overmacht of andere reden, worden betalingen per omgaande volledig terugbetaald, tenzij de cursist een andere datum kiest. 
 • Bij onverhoopte annuleringen van lesdagen van een Nagelstyliste opleiding door Nagelstudio Pink wegens ziekten, overmacht of andere reden, wordt altijd ingehaald. Hier wordt dan een nieuwe datum voor ingepland.
 • Nagelstudio Pink behoudt zich het recht om ten aanzien van Nagelstyliste opleidingen, Trainingen en Workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

9. Inschrijving omzetten naar een andere datum, opleiding, training of workshop

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstyliste opleiding. Hiervoor wordt € 30,- administratiekosten gerekend. 
 • Het is tot 2 (werk)dagen voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of Nagelstyliste opleiding. Hiervoor wordt 50% van het totale opleidingsbedrag gerekend. 
 • Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang is het niet meer mogelijk om uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of andere Nagelstyliste opleiding. Wilt de cursist toch deelnemen op een andere datum of naar een andere Nagelstyliste opleiding, dan is hij/zij het volledige opleidingsgeld opnieuw verschuldigd aan Nagelstudio Pink. Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende Nagelstyliste opleiding. Dit dient uiterlijk 1 (werk)dag voor aanvang geregeld te worden. 
 • Een inschrijving omzetten naar een andere datum en/of andere opleiding of overdragen aan een ander, is 1 keer mogelijk. Daarna is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd/ kwijt aan Nagelstudio Pink en wordt er geen restitutie verleend.

10. Oefenmodellen

 • Tijdens een Nagelstyliste opleiding dient de cursist elke lesdag een model mee te nemen, tenzij anders vermeld op het lesrooster. Per les kan het verschillen wat van type oefenmodel u nodig hebt, bijvoorbeeld een nagelbijter, een nabehandeling, etc. 
 • De cursist is zelfverantwoordelijk voor het regelen van oefenmodellen. Zorg dat je ook reservemodellen hebt. 
 • Oefenmodellen dienen 16 jaar of ouder te zijn. 
 • Een oefenmodel mag geen nagelstyliste, nageldocent of iemand anders uit de nagelbranche zijn. Bij twijfel kan het oefenmodel weggestuurd worden. De cursist dient dan op een oefenhand of -vinger te werken. 
 • Mocht het oefenmodel van de cursist af gezegd te hebben, dan is dit geen reden om de les te annuleren. Zorg dan eerst voor een nieuw oefenmodel d.m.v. een oproep op Facebook of andere social media. Nagelstudio Pink zal dit bericht dan ook delen op social media. Heeft de cursist dan alsnog geen model, dan kan hij/zij werken op een oefenhand of -vinger. 
 • Oefenmodellen hebben niks te zeggen over het feit wat er op hun nagels komt of hoeveel nagels er gedaan worden tijdens de lessen. Dus bespreek dit goed met je model wat er gaat gebeuren met haar nagels. Wil je toch nagels afmaken of veranderen van je model, dit dient thuis verder gedaan te worden en niet tijdens of na de les.
 • Een oefenmodel dient zonder kunstnagels of gellak mee te komen naar de les. Heeft zij toch kunstnagels of gellak op, deze dient de cursist er voor de les af te halen. Is dit niet gebeurt en moet dit tijdens de les nog gebeuren, dan gaat dit van de tijd af van de cursist. Deze tijd is inderdaad niet in te halen.
 • De cursist is verantwoordelijk voor het gedrag van haar oefenmodel. Zorg dat het rustig blijft en houd rekening met mede cursisten.

11. Certificaten en examens

 • Bij elk afgerond onderdeel van een Nagelstyliste opleiding krijgt de cursist een certificaat. 
 • Heeft de cursist te veel lessen gemist door bijvoorbeeld het niet opkomen dagen op lesdagen, te laat afmelden voor lessen, etc, kunnen er geen officiële certificaten worden uitgereikt. De cursist ontvangt dan een level 1 certificaat van deelname.
 • Heeft de cursist te weinig modellen meegenomen en dus niet kunnen werken/oefen op echte nagels, dan kunnen er geen officiële certificaten worden uitgereikt. De cursist ontvangt dan een level 1 certificaat van deelname.
 • Bij goed afgeronde Trainingen en Workshops ontvangt de cursist een certificaat.
12. Aansprakelijkheid
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, beschadigingen, diefstal van aan de cursist of oefenmodel toebehorende voorwerpen, materialen of persoonlijke bezittingen.
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan nagels van een oefenmodel door toe doen van de cursist.
 • Nagelstudio Pink is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweeg brengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Nagelstudio Pink aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.
 • Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld of vergoed.
 • De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

13. Klachten

 • Nagelstudio Pink heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde Nagelstylingopleiding, training en/of workshop schriftelijk worden gericht aan: info@nagelstudiopink.nl of per post aan:

     Nagelstudio Pink

     Vera Langeslag

     Oremusplein 7

     6815 DN Arnhem

 • Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum, vertrouwelijk worden behandeld.

14. Adviezen

 • Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste.
 • Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen.
 • Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

 

 

 

 

Privacy- en Cookiesbeleid van Nagelstudio Pink.

 

Dit Privacy- en Cookiesbeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelstudio Pink verwerkt van haar klanten, cursisten en/of andere geïnteresseerden.

Indien je een account aanmaakt, klant en/of cursist wordt van Nagelstudio Pink, of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelstudio Pink verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke:

Naam: Nagelstudio Pink

Adres: Oremusplein 7

Postcode: 6815 DN                

Plaats: Arnhem

Telefoonnummer: +31 (0)6 5145 5503

Emailadressen: info@nagelstudiopink.nl

KvK nummer: 09178690

Btw-identificatienummer: NL001853520B65

Website adressen: www.nagelstudiopink.nl / www.naildesign-shop.nl

 

Nagelstudio Pink is bereikbaar op het hierboven genoemde telefoonnummer en/of emailadres).

 

2. Welke gegevens verwerkt Nagelstudio Pink en voor welk doel:

2.1  Als je een account aanmaakt en/of een aankoop doet in de webshop, klant wordt of je aanmeld voor een opleiding, training en/of workshop bij Nagelstudio Pink, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

·         Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats

 

·         Adresgegevens; Factuuradres(sen) en Postadres(sen)

 

·         Emailadres(sen), Telefoonnummer(s)

 

·         IP-adressen

 

·         Ordergeschiedenis

 

·         Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor Nagelstudio Pink, zoals bijvoorbeeld Social Media accounts

 

2.2  Nagelstudio Pink verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Je naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) worden gebruikt bij klantencontact m.b.t.:

 

o   Orders uit de webshop te verwerken, wijzigen en/of annuleren.

 

o   Afspraken (nagelstudio) maken, wijzigen en/of annuleren.

 

o   Het aan- of afmelden, wijzigen of andere handelingen die te maken hebben met onze opleidingen, trainingen en workshops.

 

o   Het versturen van nieuwsbrieven (zie sub 4).

 

o   Verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

 

3. Bewaartermijn:

Hoe lang bewaart Nagelstudio Pink je gegevens:

 

3.1       Webshop gegevens worden bewaart tot 7 jaar na het plaatsen van de order. Klantgegevens worden tot 7 jaar na de laatste order bewaart.

 

3.2       Klantengegevens van de nagelstudio worden bewaart tot 6 maanden na de laatste afspraak.

 

3.3       Cursistgegevens worden bewaart tot 7 jaar na de deel genomen opleiding, training en/of workshop.

 

Aansluitend (als de bewaartermijnen zijn verlopen) worden deze persoonsgegevens vernietigd.

 

 

4. Email berichtgeving (nieuwsbrieven):

Nagelstudio Pink gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Nagelstudio Pink. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagelstudio Pink passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nagelstudio Pink gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst:

 

·    Mijnwebwinkel.nl

 

·    Google Analytics (het delen van informatie is hier uitgezet)

 

5.3     Overige derden partijen kunnen zijn:

 

·    Social Media; Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkdIn en Pinterest.

 

·    Mollie (betaaldienst).

 

·    Paypal (betaaldienst).

 

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

 

6.1     Via Nagelstudio Pink kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagelstudio Pink zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen 4 weken na ontvangst hierover informeren; nagelstudiopink@gmail.com.

 

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Nagelstudio Pink; info@nagelstudiopink.nl.

 

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagelstudio Pink je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Telefoonnummer: 0900-200 12 01.

 

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Nagelstudio Pink; info@nagelstudiopink.nl.

 

 

7. Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

8. Cookies:

 

8.1     Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

 

8.2     Waar worden cookies voor gebruikt?

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

 

8.3     Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

 

·    Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

 

·    Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

 

8.4     Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

 

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

 

·    Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

 

·    Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

 

·    Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

 

·    Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

 

·    Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

 

·    Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is.

 

·    AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites.

 

·    Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop.

 

·    Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking.

 

8.5     Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

 

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

 

 

Nagelstudio Pink

Oremusplein 7

6815 DN Arnhem

Tel.: +31 (0) 6 5145 5503

info@nagelstudiopink.nl

 

www.nagelstudiopink.nl / www.naildesign-shop.nl

 

Openingstijden (onder voorbehoud, omdat ik uitsluitend op afspraak werk): 

Ma. 09.00-18.00 uur

Di. 09.00-18.00 uur

Wo. 09.00-18.00 uur

Do. 09.00-18.00 uur

Vr. 09.00-16.00 uur

Za. en Zo. Salon gesloten

 

Ik werk uitsluitend op afspraak.

Van maandag t/m vrijdag te bereiken via de telefoon, mail, sms of WhatsApp.

Op zaterdag en zondag alleen bereikbaar via de mail;

info@nagelstudiopink.nl